Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Prawo

Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Infor
Liczba stron: 586
Rozmiar 6,7 MB
Data premiery: 2018-12-31
Tytuł: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami
Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Infor
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 586
Data premiery: 2018-12-31
Rok wydania: 2018
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 31188685

Osobom tym będą przysługiwały ochrona przed zwolnieniem z pracy oraz inne przywileje związkowe.te oraz wszystkie inne zmiany w zakresie prawa pracy zostały uwzględnione w publikacji „kodeks pracy 2019. Zasady przekształcania umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony – 21 listopada 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. Możliwość wstępowania do związków zawodowych oraz ich zakładania uzyskają osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i samozatrudnieni. Zmiany dotyczące zakładania i zrzeszania się w związki zawodowe – prawo wstępowania do związków zawodowych oraz ich zakładania uzyskają osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i samozatrudnieni; obowiązujące od 25 listopada 2018 r. Zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej i skrócono okres przechowywania tych dokumentów, a jednocześnie przewidziane zostały wyjątki w zakresie krótszego okresu przechowywania akt osobowych; wchodzące od 1 stycznia 2019 r. Minęły 33 miesiące od wejścia w życie przepisów wprowadzających limity dla umów o pracę na czas określony, a zatem po tym terminie niektóre z takich umów mogą z mocy prawa przekształcić się w umowy na czas nieokreślony; obowiązujące od 25 maja 2018 r. Nowe zasady wygasania umów o pracę w przypadku śmierci pracodawcy – ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez pracodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie spowoduje wygaśnięcia umów o pracę z dniem jego śmierci; obowiązujące od 22 listopada 2018 r. Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami Pdf. Praktyczny komentarz z przykładami”. Zawiera ona aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. w publikacji omówione zostały m.in.: wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r. Nowe zasady dotyczące prowadzenia monitoringu w pracy – monitoring wizyjny może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia. . Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami Ebook.

Komentarze

Zostaw komentarz